Nəhəng Türk Bayrağını daşıyan 6 min vətəndaş AK Partiya Ümumi Mərkəzinə  yürüdü

Nəhəng Türk Bayrağını daşıyan 6 min vətəndaş AK Partiya Ümumi Mərkəzinə 

yürüyərək 1 kilometr uzunluğundakı nəhəng Türk bayrağıyla  partiyanın quruluş il dönümünü qeyd etdi


Etiketlәr: