Malazgird Zәfәrinin 949-cu ildönümü ilә bağlı video-çarx hazırlanıb

Malazgird Zәfәrinin 949-cu ildönümü ilә bağlı video-çarx hazırlanıb