Hami Aksoy Bağdadinin öldürülmәsi ilә bağlı bәyanat verib

Hami Aksoy Bağdadinin öldürülmәsi ilә bağlı bәyanat verib