Azәrinin ifasında ''Çırpınırdı Qara dәniz'' mahnısı

Azәrinin ifasında ''Çırpınırdı Qara dәniz''