2020-ci il Türkiyә ilә Azәrbaycan qardaşlığının ili oldu

2020-ci il Türkiyә ilә Azәrbaycan qardaşlığının ili oldu