Dünyada haqsızlıqlar niyə davam etməkdədir? (Sabir Şahtaxtı ilə video-müsahibə)

Azerbaycan Turkcesı 21_02_2019

  TRT “Türkiyənin səsi” radiosu və TRT Azərbaycan saytının qonağı AZƏRTAC-ın Türkiyə Bürosunun rəhbəri, Siyasi Elmlər üzrə Fəlsəfə doktoru Sabir Şahtaxtıdır. Müsahibəni təqdim edir radionun əməkdaşı Sevda Mirzə.

 Söhbət zamanı

 Xocalı soyqırımı baş verməyə bilərdimi?

 Tarix boyu ermənilərin törətdikləri türk soyqırımları;

 Erməni hücumları qarşısında Naxçıvan – Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və Türkiyə;

 Erməni lobbisinin üzvü olmayanlara tutulan divanlar;

 "Böyük Ermənistan" ideologiyası və türk soyqırımları;

 Xocalı və digər Azərbaycan şəhərlərində törədilən soyqırımların dünyaya kitablarla tanıdılması və Azərbaycan Prezident Aparatı;

 Soyqırımlarla bağlı kitablar, onların müxtəlif dillərdə tərcüməsi və yayılması vəziyyəti;

  Dünyada haqsızlıqlar niyə davam etməkdədir?

mövzularını Sabir Şahtaxtı apardığı tarixi araşdırmalar aspektindən danışdı, müzakirə etdi.