Sultan Əhməd Meydanı lalə xalçasına büründü

Sultan Əhməd Meydanı 1453 kvadrat metrlik "Lalə xalçası"yla bəzəndi.

Sultan Əhməd Meydanında İstanbulun fəthinin 564-cü ildönümü münasibətilə 564 min lalədən 453 kvadrat metrlik "Lalə xalçası" hazırlandı.