“Zəfər” uşaq xor qrupunun ifasında "Şəhid övladlarının zəfər sədası"