Türkiyədə ilk dəfə “Leyli və Məcnun”

Müsəlman Şərqinin ilk operası sayılan, Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi ilə böyük şair Məhəmməd Füzulinin şeirindən yaranan “Leyli və Məcnun”