Əsrlik əlyazma “Qurani-Kərim” nümunələri

Əsrlik əlyazma “Qurani-Kərim” nümunələri ABŞ-da nümayiş etdirildi.