Sabir Şahtahtı “Dinməyən acı: Xocalı” kitabını TBMM sədrinə təqdim etdi