Muzeylәrin ulduzları (12)

Muzeylərin Ulduzlarının bu hissəsində qədim Şərq Sivilizasiyalarının qiymətli əsərləri ilə təchiz olunmuş misilsiz bir muzey olan Gaziantep Arxeologiya Muzeyindəyik.