Su elektrik stansiyası mənfi 50 dərəcədə belə çayın donmasının qarşısını alır

Su elektrik stansiyası həddindən artıq soyuq  və  şaxtada  belə çayın donmasının qarşısını alır.