‘‘G20’’-yә üzv ölkәlәrinin liderlәri İndoneziyada görüşüb

‘‘G20’’-yә üzv ölkәlәrinin liderlәri İndoneziyada görüşüb