Bakı rәhbәrliyi Dağlıq Qarabağ problemini siyasi yolla hәll etmәyә hazırdır

 

Bakı rәhbәrliyi Dağlıq Qarabağ problemini siyasi yolla hәll etmәyә hazırdır