Taliban hərəkatının Əfqanıstan ərazilərindəki sürətli irəliləyişi

Taliban hərəkatının Əfqanıstan ərazilərindəki sürətli irəliləyir