Aralıq dənizinin şərqində mübahisəli vəziyyət və göz yumulan həqiqətlər