Xocalı qәtliamından 29 il ötür

Xocalı qәtliamından 29 il ötür.