“Qardaş yumruğu” təlimində gecə vaxtı tapşırıqlar icra edilib