Qadınların maşın sürә bilmәdiyini kim söylәyib?

Qadınların maşın sürә bilmәdiyini kim söylәyib?