Karantin müsәlmanların icadıdırmı?

Karantin müsәlmanların icadıdırmı?