İbrahim Mayk Baykora Paterson şәhәrinin Polis İdarәsinin rәisi vәzifәsinә tәyin olunub

İbrahim Mayk Baykora  Paterson şәhәrinin Polis İdarәsinin rәisi vәzifәsinә tәyin olunub