Eyfel qüllǝsi Türkiyǝ bayrağının rǝnglǝrinǝ bürünüb

Turnirdǝki ilk oyununa çıxan Türkiyǝnin yığma komandasının “Twitter”da #TUR  teqi ilǝ ǝn çox dǝstǝyi götürmǝsi nǝticǝsindǝ Eyfel qüllǝsi 15 dǝqiqǝ müddǝtindǝ Türkiyǝ bayrağının  rǝnginǝ bürünüb.