Türkiyә vә Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәrinin Baş Qәrargah rәislәri arasında görüş olub

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi Yaşar Gülәr Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi Hamad Mәhәmmәd Tani Al Rumiti ilә görüşüb.

1852242
Türkiyә vә Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәrinin Baş Qәrargah rәislәri arasında görüş olub

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi Yaşar Gülәr Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi Hamad Mәhәmmәd Tani Al Rumiti ilә görüşüb.

Mәlumata görә, Yaşar Gülәrin dәvәti ilә Türkiyәyә sәfәr edәn Hamad Mәhәmmәd Tani Al Rumiti hәrbi mәrasimlә qarşılanıb. Qarşılama mәrasimindәn sonra Yaşar Gülәr vә Hamad Mәhәmmәd Tani Al Rumiti arasında görüş başlayıb.

Görüşdә hәrbi sahәdәki ikitәrәfli münasibәtlәrin müzakirә olunacağı bildirilir.Әlaqәli Xәbәrlәr