Kolumbiya prezidenti Türkiyәyә sәfәr edәcәk

Kolumbiya prezidenti İvan Duke Marquez  Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın dәvәti ilә Türkiyәyә sәfәr edәcәk.

1829551
Kolumbiya prezidenti Türkiyәyә sәfәr edәcәk

Kolumbiya prezidenti İvan Duke Marquez  Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın dәvәti ilә Türkiyәyә sәfәr edәcәk.

Bu barәdә Türkiyә Prezidenti Administrasiyasının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumatda bildirilib. Mәlumatda vurğulanıb ki, Kolumbiya prezidenti 20-22 mayda Türkiyәyә işgüzar sәfәr edәcәk.

Sәfәr çәrçivәsindә keçirilәcәk görüşlәrdә Türkiyә-Kolumbiya arasındakı münasibәtlәrin bütün aspektlәri nәzәrdәn keçirilәcәk, әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi üçün atılacaq addımlar müzakirә edilәcәk. Sәfәr çәrçivәsindә hәmçinin ikitәrәfli münasibәtlәrә töhfәsini verәcәk müqavilәlәrin imzalanması da gündәmdә olacaq. Görüşlәrdә aktual regional vә beynәlxalq mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsinin aparılması da nәzәrdә tutulur.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr