Türk Hava Yolları bir sıra ölkәyә sәyahәt edәcәk sәrnişinlәrdәn PCR testi tәlәb etmәyәcәk

Türk Hava Yolları Küveyt, Xorvatiya, Yunanıstan vә Qırğızıstana gedәn sәrnişinlәrdәn RCR testi ilә peyvәnd pasportu tәlәb etmәyәcәk.

1825195
Türk Hava Yolları bir sıra ölkәyә sәyahәt edәcәk sәrnişinlәrdәn PCR testi tәlәb etmәyәcәk

Türk Hava Yolları Küveyt, Xorvatiya, Yunanıstan vә Qırğızıstana gedәn sәrnişinlәrdәn RCR testi ilә peyvәnd pasportu tәlәb etmәyәcәk.

Bu barәdә Türk Hava Yolları aviaşirkәtinin rәsmi internet sәhifәsindә edilәn paylaşımda bildirilib. Paylaşımda bu ölkәlәrә hәyata keçirilәn uçuşlarda yeni növ koronavirusla bağlı mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırıldığı qeyd olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr