Türkiyǝ vǝ Hollandiya XİN rǝhbǝrlǝri arasında telefon danışığı olub

Türkiyǝnin xarici işlǝr naziri Mövlud Çavuşoğlu vǝ Hollandiyanın xarici işlǝr naziri Vopke Hoekstra arasında telefon danışığı olub.

1762941
Türkiyǝ vǝ Hollandiya XİN rǝhbǝrlǝri arasında telefon danışığı olub

Türkiyǝnin xarici işlǝr naziri Mövlud Çavuşoğlu vǝ Hollandiyanın xarici işlǝr naziri Vopke Hoekstra arasında telefon danışığı olub.

Bu barǝdǝ Xarici İşlǝr Nazirliyindǝn verilǝn mǝlumatda bildirilib. Mǝlumatda vurğulanıb ki, Mövlud Çavuşoğlu yeni tǝyinatı münasibǝtilǝ Vopke Hoekstranı tǝbrik edib. Tǝrǝflǝr söhbǝt zamanı Qafqaz vǝ Әfqanıstandakı proseslǝr ǝtrafında fikir mübadilǝsi aparıblar vǝ regional mǝsǝlǝlǝrdǝ ǝmǝkdaşlığın ǝhǝmiyyǝtinǝ diqqǝt çǝkiblǝr.

Qeyd edǝk ki, Mövlud Çavuşoğlu hǝmçinin xorvatiyalı hǝmkarı Gordan Qrlik Radmanla da telefon ǝlaqǝsi saxlayaraq regional mövzuları müzakirǝ edib.Әlaqәli Xәbәrlәr