İraqın şimalında PKK-ya ağır zәrbәlәr endirilib

İraqın şimalında hәyata keçirilәn hava әmәliyyatı nәticәsindә separatçı terror tәşkilatı PKK-ya mәxsus 40 mövqeyә ağır zәrbәlәr endirilib.

1682632
İraqın şimalında PKK-ya ağır zәrbәlәr endirilib

İraqın şimalında hәyata keçirilәn hava әmәliyyatı nәticәsindә separatçı terror tәşkilatı PKK-ya mәxsus 40 mövqeyә ağır zәrbәlәr endirilib.

İraqın şimalındakı Qәndil, Qara, Hakurk vә Zap bölgәlәrindә yerlәşәn vә terrorçular tәrәfindәn istifadә edilәn mövqelәrin mәhv edilmәsi istiqamәtindә hava әmәliyyatı hәyata keçirilib.

Hava әmәliyyatı nәticәsindә terrorçulara mәxsus sığınacaq, silah vә sursat anbarı vә mağaralar mәhv edilib.Әlaqәli Xәbәrlәr