Mövlud Çavuşoğlu vә Yusif әl Useymin Fәlәstin mәsәlәsini müzakirә ediblәr

Sәudiyyә Әrәbistanında sәfәrdә olan Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu İslam Әmәkdaşlıq Tәşkilatının Baş katibi  Yusif әl Useyminlә telefon әlaqәsi saxlayıb.

1637769
Mövlud Çavuşoğlu vә Yusif әl Useymin Fәlәstin mәsәlәsini müzakirә ediblәr

Sәudiyyә Әrәbistanında sәfәrdә olan Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu İslam Әmәkdaşlıq Tәşkilatının Baş katibi  Yusif әl Useyminlә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Görüşdә İslam Әmәldaşlıq Tәşkilatının Qüds üzrә Komitәsinin iclas keçirmәsi vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı daxil olmaqla beynәlxalq ictimaiyyәtin hәrәkәtә keçmәsi üçün atılacaq addımlar müzakirә olunub.

Qeyd edәk ki, Mövlud Çavuşoğlu Fәlәstin xarici işlәr naziri Riyad әl-Miliki ilә dә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Tәrәflәr Qüdsdәki son vәziyyәti vә beynәlxalq sәviyyәdә atılacaq addımları müzakirә ediblәr.

 

 

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr