Mustafa Şentop İSİPAB-ın İsraili qınayan bәyannamәsini paylaşıb

Türkiyә Böyük Millәt Mәclisinin sәdri Mustafa Şentop İslam Әmәkdaşlıq Tәşkilatına üzv dövlәtlәrin Parlament Birliyinin (İSİPAB) İsrailin fәlәstinli müsәlmanlara etdiyi hücum vә zülmü qınayan bәyannamә yayımladığını bildirib.

1636744
Mustafa Şentop İSİPAB-ın İsraili qınayan bәyannamәsini paylaşıb

Türkiyә Böyük Millәt Mәclisinin sәdri Mustafa Şentop İslam Әmәkdaşlıq Tәşkilatına üzv dövlәtlәrin Parlament Birliyinin (İSİPAB) İsrailin fәlәstinli müsәlmanlara etdiyi hücum vә zülmü qınayan bәyannamә yayımladığını bildirib.

Bu barәdә Mustafa Şentop rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindә paylaşım edib.

Mustafa Şentop paylaşımında İslam Әmәkdaşlıq Tәşkilatına üzv dövlәtlәrin Parlament Birliyinin ‘‘Qüds vә müqәddәs mәkanlarımız bizim üçün qırmızı xәttdir. İsrailin Qüdsün vә Haremi Şәrifin  statusunu dәyişdirmәyi hәdәflәyәn әmәliyyatlarını, Fәlәstin xalqının qanuni hüquqlarını әllәrindәn almağa çalışmasını  qınamağa davam edәcәyik’’ vurğusına diqqәt çәkib.Әlaqәli Xәbәrlәr