Yavuz Selim Kıran Yunanıstanın İskeçe vә Dedeağaç şәhәrlәrindә görüşlәr keçirib

Türkiyә xarici işlәr nazirinin müavini Yavuz Selim Kıran Yunanıstanın İskeçe şәhәri ilә Dedeağaç şәhәrinin Dimetoka qәsәbәsinә sәfәr edib.

1635615
Yavuz Selim Kıran Yunanıstanın İskeçe vә Dedeağaç şәhәrlәrindә görüşlәr keçirib

Türkiyә xarici işlәr nazirinin müavini Yavuz Selim Kıran Yunanıstanın İskeçe şәhәri ilә Dedeağaç şәhәrinin Dimetoka qәsәbәsinә sәfәr edib.

Yavuz Selim Kıran sәfәr çәrçivәsindә İsleçe müftüsü Әhmәd Mete ilә görüşüb, hәmçinin Qәrbi Trakiyadakı türk azlığının  nümayәndәlәri ilә bir araya gәlib.

İskeçe Türk Birliyini dә ziyarәt edәn Yavuz Selim Kıran Türkiyәnin hәr zaman türk azlığının yanında olacağını vurğulayıb.

Dedeağaç şәhәrinin Dimetoka qәsәbәsinә dә gedәn Yavuz Selim Kıran Meriç Müsәlmanlar Tәhsil vә Mәdәniyyәt Dәrnәyinin tәmsilçilәri ilә görüşüb.Әlaqәli Xәbәrlәr