Türkiyə MN: ‘‘İncirlik bazası bütün obyektləri ilə birlikdə Türkiyә Cümhuriyyətinin mülkiyyətidir''

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi Adana şәhәrindәki İncirlik hәrbi hava bazasının Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinә aid hәrbi hava bazalarından biri olduğunu bildirib

1630136
Türkiyə MN: ‘‘İncirlik bazası bütün obyektləri ilə birlikdə Türkiyә Cümhuriyyətinin mülkiyyətidir''

 

 

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi Adana şәhәrindәki İncirlik hәrbi hava bazasının Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinә aid hәrbi hava bazalarından biri olduğunu bildirib.Mәlumatda bazadakı bütün obyektlәrin dә Türkiyә Cümhuriyyәtinә mәxsus olduğu qeyd olunub.

Milli Müdafiә Nazirliyi Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidenti Co Baydenin 1915-ci il hadisәlәrini ‘‘soyqırım’’ adlandırmasından sonra gündәmә gәlәn İncirlik bazası vә bazadakı ABŞ bayraqlarının endirilmәsinә dair mübahisәlәri qiymәtlәndirib.

İncirlik hәrbi hava bazasındakı müәyyәn obyektlәrin istifadә edilmәsi Türkiyә ilә ABŞ arasında 1980-ci ilin 29 may tarixindә imzalanan Müdafiә vә İqtisadi Әmәkdaşlıq müqavilәsinә әsasәn hәyata keçirildiyi bildirilib.

Nazirlikdәn bildirilib ki, İncirlik hәrbi hava bazası Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinә aid hәrbi hava bazalardan biridir. Bazadakı bütün obyektlәr  Türkiyә Cümhuriyyәtinә mәxsusdur. Hәrbi hava bazasındakı şanlı bayrağımız 24 saat dalğalanır vә heç bir zaman endirilmәyib. İncirlikdә yerlәşәn 10-cu Tanker Baza Komandanlığı Eskişehirdәki Hәrbi Hava Qüvvәlәri Komandanlığına tabedir. Komandanlıq vәzifәsini hәrbi baza komandanının göstәrişinә  uyğun şәkildә icra edir.

Mәlumatda hәmçinin vurğulanıb ki, 10-cu Tanker Baza Komandanlığında ABŞ-dan başqa İspaniya, Qәtәr vә Polşaya aid ünsürlәr var.Әlaqәli Xәbәrlәr