Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri 2021-ci ildә 836 terrorçunu da zәrәrsizlәşdirib

Bu barәdә Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi mәlumat yayıb.

1625551
Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri 2021-ci ildә 836 terrorçunu da zәrәrsizlәşdirib

 

2021-ci ilin 1 yanvar tarixindәn etibarәn Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin hәyata keçirdiyi  әmәliyyatlar nәticәsindә 836 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib.

Bu barәdә Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi mәlumat yayıb.

Mәlumatda deyilir: ‘‘Qәhraman Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri terrorçulara qarşı mübarizәsini qәtiyyәtlә davam etdirir. 2021-ci ilin 1 yanvar tarixindәn etibarәn hәyata keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә 836 terrorçu da zәrәsizlәşdirilib’’.Әlaqәli Xәbәrlәr