Yaşar Gülәr vә Mark Milley arasında telefon danışığı olub

Bu barәdә Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin rәsmi internet sәhifәsindә verilәn mәlumatda bildirilib.

1621539
Yaşar Gülәr vә Mark Milley arasında telefon danışığı olub

 

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi Yaşar Gülәr Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Birlәşmiş Qәrargah Rәislәri Komitәsinin sәdri, general Mark Milley ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Bu barәdә Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin rәsmi internet sәhifәsindә verilәn mәlumatda bildirilib. Mәlumata görә, görüşdә aktual mövzular әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr