R.T.Әrdoğan partiyasının Genişlәndirilmiş Vilayәt rәhbәrlәri iclasında çıxış edib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan  son 2-3 ayda hәyata keçirdiklәri islahatların dastan olduğunu söylәyib.

1595113
R.T.Әrdoğan partiyasının Genişlәndirilmiş Vilayәt rәhbәrlәri iclasında çıxış edib

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan  son 2-3 ayda hәyata keçirdiklәri islahatların dastan olduğunu söylәyib.

Türkiyә prezidenti vә Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının sәdri Rәcәb Tayyib Әrdoğan partiyasının Genişlәndirilmiş Vilayәt rәhbәrlәri iclasında etdiyi çıxışında sәssiz inqilab olaraq adlandırdığı bir sıra islahatlarla Türkiyәnin görünüşünü tamamilә dәyişdirdiklәrini bildirib.

Rәcәb Tayyib Әrdoğan deyib: ‘‘2-3 ay әrzindә hәyata keçirdiyimiz islahatlarla dasdan yazdıq’’.

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Türkiyәni qarşıdakı әsrdә irәlilәyişinә rәhbәrlik edәcәk açıq, demokratik vә  azad bir konstitusiyaya qovuşduracaqlarını bildirib.

Çәrşәmbә axşamı günü İnsan Hüquqları üzrә Fәaliyyәt Planını açıqladıqlarını xatırladan Rәcәb Tayyib Әrdoğan gәlәn hәftә dә iqtisadi islahat paketini açıqlayacaqlarını söylәyib.

Türkiyә prezidenti qlobal sağlamlıq böhranının yaşandığı dövrdә Türkiyәnin irәlilәyiş әldә edәn ölkәlәr arasında olduğunu qeyd edib.

 

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr