M. Çavuşoğlu ATӘT-in Ukrayna üzrә xüsusi nümayәndәlәri ilә keçirdiyi görüşlә bağlı paylaşım edib

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatının (ATӘT) Ukrayna missiyası üzrә Türkiyә heyәti ilә videokonfrans formatında görüşüb.

1593579
M. Çavuşoğlu ATӘT-in Ukrayna üzrә xüsusi nümayәndәlәri ilә keçirdiyi görüşlә bağlı paylaşım edib

 

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatının (ATӘT) Ukrayna missiyası üzrә Türkiyә heyәti ilә videokonfrans formatında görüşüb.

Bu barәdә Mövlud Çavuşoğlu rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindә paylaşım edib.

‘‘Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatının (ATӘT) Ukrayna missiyası üsrә Türkiyә heyәti ilә videokonfrans formatında görüş keçirdik. Uğurlu fәaliyyәtlәri ilә hәm gәrginliyin aradan qaldırılmasına töhfә verirlәr, hәm dә sabitliyin tәmin olunması üçün zәmin hazırlayırlar. Missiyanı dәstәklәmәyә davam edәcәyik’’.Әlaqәli Xәbәrlәr