Türkiyә sahil mühafizә dәstәlәri 12 qaçqını da xilas edib

Yunanıstan Sahil Mühafizә Xidməti tәrәfindәn Türkiyәyә geri qaytarılan qaçqınlar xilas edilib.

1591718
Türkiyә sahil mühafizә dәstәlәri 12 qaçqını da xilas edib

Yunanıstan Sahil Mühafizә Xidməti tәrәfindәn Türkiyәyә geri qaytarılan qaçqınlar xilas edilib.

Türkiyәnin Muğla  şәhәrinin Marmaris  qәsәbәsindәn Yunanıstana keçmәyә cәhd göstәrәn qaçqınlar Türkiyә sahil mühafizә dәstәlәri tәrәfindәn xilas edilib.

Türkiyә sahil mühafizә dәstәlәri tәrәfindәn keçirilәn әmәliyyat zamanı 12  qaçqının xilas edildiyi bildiril.

Qeyd edәk ki, qaçqınlar hәyata keçirilәn әmәliyyatlardan sonra Miqrasiya İdarәsinә göndәrildi. Әlaqәli Xәbәrlәr