Hulusi Akar vә Ben Valles arasında telefon danışığı olub

Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar ingiltәrәli hәmkarı Ben Valles ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

1585618
Hulusi Akar vә Ben Valles arasında telefon danışığı olub

Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar ingiltәrәli hәmkarı Ben Valles ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Bu gün keçirilәcәk NATO-nun müdafiә nazirlәri sәviyyәsindәki iclasından әvvәl  baş tutan telefon danışığında ikitәrәfli vә regional müdafiә vә tәhlükәsizlik ilә müdafiә sәnayesindә әmәkdaşlıq mәsәlәlәri әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.

İngiltәrә müdafiә naziri Ben Valles söhbәt zamanı  separatçı terror tәşkilatı PKK tәrәfindәn İraqın Qara bölgәsindә qәtlә yetirilәn 13 günahsız vәtәndaşla әlaqәdar hәmkarına başsağlığı dilәyib.  Әlaqәli Xәbәrlәr