Türkiyә prezidenti ali tәhsil sistemi ilә bağlı bәyanatlar verib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan  Rəcəb Tayyib Ərdoğan Universitetinin  Mühəndislik və Memarlıq fakültəlәrinin  əlavə binalarının və Rizәdәki Çeyeli  Təhsil fakültəsinin әlavә binasının  açılış mәrasimindә iştirak edib.

1582462
Türkiyә prezidenti ali tәhsil sistemi ilә bağlı bәyanatlar verib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan  Rəcəb Tayyib Ərdoğan Universitetinin  Mühəndislik və Memarlıq fakültəlәrinin  əlavə binalarının və Rizәdәki Çeyeli  Təhsil fakültəsinin әlavә binasının  açılış mәrasimindә iştirak edib.

Mәrasimdә çıxış edәn Rәcәb Tayyib Әrdoğan deyib: ‘‘İnfrastruktura yatırılan investisiyalar sayәsindә Türkiyәnin ali tәhsil sistemi yüksәk sәviyyәyә çatdırılıb. Müәllimlәrimizin sayı 70-dәn 180 minә çatdırılıb. İnşallah Türkiyә 2023-cü il hәdәflәrinә çataraq dünyanın iqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş 10 ölkәsi arasında yer alacaq''.

 Әlaqәli Xәbәrlәr