Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi mәlumat yayıb

Liviyada vәzifәlәrini icra edәn Hәrbi Hava Qüvvәlәrinin partlayıcıların mәhv edilmәsi üzrә dәstәlәri fәaliyyәtlәrini fasilәsiz davam etdirir.

1572181
Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi mәlumat yayıb

 

Liviyada vәzifәlәrini icra edәn Hәrbi Hava Qüvvәlәrinin partlayıcıların mәhv edilmәsi üzrә dәstәlәri fәaliyyәtlәrini fasilәsiz davam etdirir.

Bu barәdә Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyinin rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

Mәumatda deyilir: ‘‘Hәrbi tәlim, әmәkdaşlıq vә mәslәhәtlәşmә müqavilәsi çәrçivәsindә Liviyada vәzifәlәrini icra edәn Hәrbi Hava Qüvvәlәrinin partlayıcıların mәhv edilmәsi üzrә dәstәlәri fәaliyyәtlәrini fasilәsiz davam etdirir’’.Әlaqәli Xәbәrlәr