A. Gül İşgәncәlәrin qarşısının alınması üzrә Avropa Komitәsinin tәmsilçilәrini qәbul edib

Әdliyyә naziri Abdulhәmit Gül  İşgәncәlәrin qarşısının alınması üzrә Avropa Komitәsinin (CPT) nümayәndә heyәti ilә görüşüb.

1570889
A. Gül İşgәncәlәrin qarşısının alınması üzrә Avropa Komitәsinin tәmsilçilәrini qәbul edib

 

Әdliyyә naziri Abdulhәmit Gül  İşgәncәlәrin qarşısının alınması üzrә Avropa Komitәsinin (CPT) nümayәndә heyәti ilә görüşüb.

Әdliyyә Nazirliyindә baş tutan görüşdә İşgәncәlәrin qarşısının alınması üzrә Avropa Komitәsinin nümayәndә heyәti bildirib ki,  7242 nömrәli  qanunun cәza vә edam qurumları üzәrindә müsbәt nәticәlәri var.

Nümayәndә heyәti elektron mühitdә başlanılan görüntülü söhbәt, sayma vә hәkimә müraciәt kimi tәlәblәrin mәmurla mәhbus arasındakı tәması aradan qaldıran tәcrübәni dә mәmnuniyyәtlә qarşıladıqlarını bildirilib.

 


 Әlaqәli Xәbәrlәr