Mövlud Çavuşoğlu belçikalı hәmkarı Sofi Vilmeslә görüşüb

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu Belçikanın paytaxtı Brüsseldә keçirdiyi görüşlәr çәrçivәsindә Belçika xarici işlәr naziri Sofi Vilmeslә görüşüb.

1568810
Mövlud Çavuşoğlu belçikalı hәmkarı Sofi Vilmeslә görüşüb

 

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu Belçikanın paytaxtı Brüsseldә keçirdiyi görüşlәr çәrçivәsindә Belçika xarici işlәr naziri Sofi Vilmeslә görüşüb.

Eqmont Sarayında baş tutan görüşdәn sonra rәsmi internet sәhifәsindә paylaşım edәn Mövlud Çavuşoğlu 2023-cü ildә Türkiyә ilә Belçika arasındakı diplomatik әlaqәlәrin yaranmasının  185-ci ildönümünün tamam olduğunu bildirib.

Türkiyә vәtәndaşları ilә bağlı mövzuları müzakirә etdiklәrini deyәn Mövlud Çavuşoğlu qeyd edib ki, ikitәrәfli münasibәtlәrimizin kölgәlәnmәsinә icazә vermәyәk. Aİ ilә münasibәtlәrimizdә Belçikanın dәstәyindәn mәmnun olacağıq.
 Әlaqәli Xәbәrlәr