İbrahim Kalın vә Robert O’Brien arasında telefon danışığı olub

Türkiyә Prezident Aparatının sözçüsü İbrahim Kalın Amerika Birlәşmiş Ştatlarının milli tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә müşaviri Robert O’Rien ilә teledon әlaqәsi saxlayıb.

1567011
İbrahim Kalın vә Robert O’Brien arasında telefon danışığı olub

Türkiyә Prezident Aparatının sözçüsü İbrahim Kalın Amerika Birlәşmiş Ştatlarının milli tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә müşaviri Robert O’Rien ilә teledon әlaqәsi saxlayıb.

Prezident Aparatının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumata әsasәn, tәrәflәr Türkiyә ilә Amerika Birlәşmiş Ştatları arasındakı münasibәtlәri, regional mövzuları vә iki ölkә arasındakı münasibәtlәrin strateji әhәmiyyәtini vurğulayıblar.

Görüşdә qarşılıqlı faydalanma vә hörmәt çәrçivәsindә Türkiyә ilә ABŞ arasındakı münasibәtlәrin davamlılığının әhәmiyyәti vurğulanıb.
 Әlaqәli Xәbәrlәr