Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri qış tәliminә hazırlaşır

Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin dә qatılacağı tәlimdә snayperlәr, xüsusi tәyinatlı qüvvәlәrin şәxsi heyәti, komandolar vә helikopterlәr iştirak edәcәk.

1565196
Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri qış tәliminә hazırlaşır

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri son dövrün әn әhatәli qış tәliminә hazırlaşır.

Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin dә qatılacağı tәlimdә snayperlәr, xüsusi tәyinatlı qüvvәlәrin şәxsi heyәti, komandolar vә helikopterlәr iştirak edәcәk. Mәlumata görә, qış tәlimlәri 1-12 fevral tarixindә Türkiyәnin  Qars vilayәtindә keçirilәcәk.

Birgә tәlimdә mәqsәd  әmәkdaşlıq vә koordinasiyanı tәmin etmәk, müdafiә sәnayesi şirkәtlәri tәrәfindәn hazırlanan döyüş silahları vә nәqliyyat vasitәlәrinin gücünü sınaqdan keçirmәkdir.

Tәlimin son dövrün әn böyük tәlimlәrindәn biri olduğu qeyd olunur.

 Әlaqәli Xәbәrlәr