Türkiyәdә vaksinasiya prosesi sürәtlә davam etdirilir

Mәlumata görә, ölkәdә vaksinasiya prosesi yanvarın 14-dә başladı.

1565113
Türkiyәdә vaksinasiya prosesi sürәtlә davam etdirilir

Türkiyәdә vaksinasiya prosesi sürәtlә davam etdirilir.

Mәlumata görә, ölkәdә vaksinasiya prosesi yanvarın 14-dә başladı.

Qeyd edәk ki, Türkiyә әn çox vaksin tәtbiq edәn 10 ölkә arasındadır. Әn çox vaksin Ankara Şәhәr Xәstәxanasında tәtbiq edilib.

Vaksinasiya prosesi ölkәnin 81 şәhәrindә davam etdirilir. Belәliklә ilk dörd gündә 1 milyonadәk adama vaksin tәtbiq edilmәsi gözlәnilir.Әlaqәli Xәbәrlәr