Nazirlәr Kabinetinin iclası bu gün keçirilәcәk

2021-ci ilin ilk Nazirlәr Kabinetinin iclası bu gün  keçirilәcәk.

1561072
Nazirlәr Kabinetinin iclası bu gün keçirilәcәk


2021-ci ilin ilk Nazirlәr Kabinetinin iclası bu gün  keçirilәcәk.

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın sәdrliyi ilә keçirilәcәk iclasda yeni növ koronavirusla mübarizә, indiyәdәk görülәn tәdbirlәr, yeni tәdbirlәrin görülüb-görülmәyәcәyi vә  vaksinasiya prosesi kimi әhәmiyyәtli mövzular gündәmә gәlәcәk.

İclasda hәmçinin iqtisadi proseslәr, terrorla mübarizә, regional proseslәr, Qәrb ilә münasibәtlәr, Türkiyә-Avropa İttifaqı zirvә görüşü ilә bağlı hazırlıqlar vә Amerika Birlәşmiş Ştatlarının yeni rәhbәrliyi ilә münasibәtlәr müzakirә olunacaq.Әlaqәli Xәbәrlәr