Şanlıurfa valiliyi Tel Abyadda aparılan fәaliyyәtlәrlә bağlı bәyanat yayıb

2019-cu ildә ‘‘Sulh çeşmәsi’’ әmәliyyatı nәticәsindә terror tәşkilatı YPG/PKK-dan tәmizlәnәn Tel Abyad qәsәbәsindә xalqın istәyi çәrçivәsindә vә Türkiyәnin dәstәyi ilә dini tәhsil verilir.

1538566
Şanlıurfa valiliyi Tel Abyadda aparılan fәaliyyәtlәrlә bağlı bәyanat yayıb

 

2019-cu ildә ‘‘Sulh çeşmәsi’’ әmәliyyatı nәticәsindә terror tәşkilatı YPG/PKK-dan tәmizlәnәn Tel Abyad qәsәbәsindә xalqın istәyi çәrçivәsindә vә Türkiyәnin dәstәyi ilә dini tәhsil verilir.

Şanlıurfa valiliyindәn verilәn bәyanata әsasәn, Tel Abyadda Şanlıurfa Valiliyinin Suriyaya Dәstәk vә Koordinasiya Mәrkәzinn apardığı maddi vә mәnәvi fәaliyyәtlәr davam edir.Bu çәrçivәdә Tel Abyad qәsәbәsindә xalqın istәyi vә Türkiyәnin dәstәyi ilә dini tәhsil verilir.

Mәlumata әsasәn,dini tәhsil Tel Abyaddakı Ebu Talib, Ravza, Musab bin Umeyr, Darül Etmam vә Cenubiye mәscidlәrindә verilir.Әlaqәli Xәbәrlәr