Mustafa Şentop Beynәlxalq  Әlillәr Günü münasibәtilә bәyanat yayıb.

Türkiyә Böyük Millәt Mәclisinin sәdri Mustafa Şentop sevgi, hәmrәylik vә empatiya ilә maneәsiz bir hәyatı birlikdә inşa edәcәklәrini deyib.

1538924
Mustafa Şentop Beynәlxalq  Әlillәr Günü münasibәtilә bәyanat yayıb.

Türkiyә Böyük Millәt Mәclisinin sәdri Mustafa Şentop sevgi, hәmrәylik vә empatiya ilә maneәsiz bir hәyatı birlikdә inşa edәcәklәrini deyib.

Mustafa Şentop Beynәlxalq  Әlillәr Günü münasibәtilә bәyanat yayıb.

Şentop rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindә "#3AralıkDünyaEngellilerGünü" haştaqını yazaraq deyib:‘‘Sevgi, hәmrәylik vә empatiya ilә maneәsiz bir hәyatı birlikdә inşa edәcәyik.Yalnız bir gün deyil, hәr gün yanınızdayıq’’.Әlaqәli Xәbәrlәr