Mövlud Çavuşoğlu NATO-nun xarici işlәr nazirlәri sәviyyәsindәki iclasına qatılacaq

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu NATO-nun xarici işlәr nazirlәri sәviyyәsindәki iclasına qatılacaq.

1536908
Mövlud Çavuşoğlu NATO-nun xarici işlәr nazirlәri sәviyyәsindәki iclasına qatılacaq

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu NATO-nun xarici işlәr nazirlәri sәviyyәsindәki iclasına qatılacaq.

Yeni növ koronavirus epidemiyası sәbәbindәn telekonfrans formatında keçirilәcәk iclasda tәşkilatın siyasi rolunun güclәndirilmәsi mәqsәdilә başlanılan NATO 2030 Qiymәtlәndirmә Prosesi ilә Avroatlantik bölgәdәki vәziyyәt müzakirә olunacaq.

İclasda hәmçinin Orta Şәrq, Şimali Afrika, Balkan ölkәlәri ilә Qara dәniz bölgәsindәki son proseslәrin müzakirә olunması gözlәnilir.Әlaqәli Xәbәrlәr