TİKA rohinca müsәlmanlarına humanitar yardım göndәrib

Türk Әmәkdaşlıq vә Koordinasiya Agentliyi (TİKA) Banqladeşdәki rohinca müsәlmanlarına humanitar yardım göndәrib

1533003
TİKA rohinca müsәlmanlarına humanitar yardım göndәrib

 

Türk Әmәkdaşlıq vә Koordinasiya Agentliyi (TİKA) Banqladeşdәki rohinca müsәlmanlarına humanitar yardım göndәrib

TİKA-dan verilәn mәlumatda Banqladeşin Coks Bazar şәhәrindәki 16-cu qaçqın düşәrgәsindә yaşayan tәxminәn 25 min rohinca müsәlmanına humanitar yardım edildiyi bildirilib. Mәlumatda bildirilib ki, humanitar yardım alan qaçqınlar Türkiyә vә TİKA-ya tәşәkkür ediblәr.

Qeyd edәk ki, Banqladeşin Coks Bazar şәhәrindә yerlәşәn qaçqın düşәrgәsindә bir milyonadәk qaçqın yaşayır. Düşәrgәdәki qaçqınların әrzaq başda olmaqla hәr növ humanitar yardıma ehtiyacı var.

 Әlaqәli Xәbәrlәr